MŁODZIEŻOWY UNIWERSYTET ZARZĄDZANIA

ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa

Dział rekrutacji

  • tel. 537 790 020
  • e.mail: rekrutacja@uz.edu.pl

Sekretariat

+48 (22) 299 00 23

czynny pon-pt. godz.9.00-15.00
e.mail: sekretariat@uz.edu.pl

INFORMACJE PRAWNE

 jest marką należącą do Młodzieżowego Uniwersytetu Prawa zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000888937

NIP: 525 285 53 01, REGON 38843976